Struktura

 

Prezes Zarządu Głównego
dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr

Wiceprezesi Zarządu Głównego
dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ
dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK
dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ

Skarbnik Zarządu Głównego
dr Sławomir Torbus

Sekretarz Zarządu Głównego
dr Katarzyna Ochman

Członkowie Zarządu Głównego
prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski
dr Idaliana Kaczor
dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
dr Rafał Rosół
dr hab. Joanna Usakiewicz
dr Rafał Toczko
dr Małgorzata Wróbel

Przewodniczący Komisji Nagród i Wyróżnień
prof. dr hab. Marian Szarmach

Redaktor naczelny „Eos”
dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr

Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego
dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL

Kierownik Organizacyjny Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego
mgr Anna Zawalska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dr hab. Bartosz Awianowicz

Członkowie Komisji Rewizyjnej
dr Aneta Kliszcz
mgr Janusz Ryba
dr Iwona Wieżel
dr Teodozja Wikarjak

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
prof. dr hab. Jerzy Danielewicz

Członkowie Sądu Koleżeńskiego
prof. dr hab. Krystyna Bartol
dr Michał Bzinkowski
dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr
prof. dr hab. Joanna Rostropowicz

Przewodniczący Oddziałów Terenowych

Białystok
dr Tomasz Mojsik

Gdańsk
dr Agnieszka Witczak

Katowice
dr hab. Anna Kucz

Kraków
dr Aleksandra Klęczar

Lublin
dr Agata Łuka

Łódź
mgr Teresa Macjon

Opole
prof. dr hab. Joanna Rostropowicz

Poznań
dr Magdalena Stuligrosz

Szczecin
dr Małgorzata Cieśluk

Toruń
dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

Warszawa
prof. dr hab. Adam Tadeusz Łukaszewicz

Wrocław
dr Barbara Hartleb-Kropidło