Schola Aestiva Posnaniensis MMXVIII

Na kanale Polskiego Towarzystwa Filologicznego pojawiły się nagrania (z uroczystego zakończenia oraz wspólnego śpiewania) z Letniej Szkoły żywej Łaciny i Greki, która właśnie dobiega końca. Relację z warsztatów przygotowała również telewizja UAM oraz wtkplay.pl. W warsztatach wzięło udział przeszło siedemdziesięciu uczestników z dwunastu krajów.

 

 

 

Posiedzenie sejmowej Komisji ENM nt. języka łacińskiego

17 lipca 2018 (wtorek), godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, podczas którego planowane jest rozpatrzenie informacji na temat wspólnego planu i harmonogramu działań Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz zwiększenia dostępności i promocji: nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia w tym zakresie na studiach wyższych.

Oficjalny komunikat znajduje się na stronie Sejmu

Relacje z przebiegu obrad w roku 2017 

Obrady można będzie śledzić online, PTF zachęca również do dołączenia do wydarzenia na facebooku.

Glottodydaktyczna Konferencja Latynistyczna

W imieniu Organizatorów zapraszamy na Glottodydaktyczną Konferencję Latynistyczną „Polacy nie gęsi, też łacinę znają”, która odbędzie się 14 września w Krakowie.

 PROGRAM

9.30 – 10.00 Powitanie uczestników

I sesja ( prowadzenie Marek Hermann )

10 – 10.25  Krzysztof Pawłowski ( JCJ UJ )

Lektura polskich starodruków muzycznych z XVI w.

10.25 – 10.50  Inga Grześczak ( IFK UW )

Sarbiewski- zapomniany poeta zmysłów.

10.50 – 11.15 Janusz Ryba ( IFK UJ )

Zastosowanie narzędzi TIK w pracy z tekstem łacińskim.

11.15 – 11.45 Dyskusja

11.45 – 12.00 Przerwa na kawę

II sesja ( prowadzenie Ewa Śnieżewska )

12.00 – 12.25  Edyta Gryksa  ( KFK UŚ )

Poezja żakowska XV w. na lektoracie języka łacińskiego.

12.25 – 12.50  Anna Mleczek ( JCJ UJ )

Technika przekładu i wartości estetyczne polskich średniowiecznych żywotów świętych.

12.50 – 13.15  Katarzyna Ochman ( ISKŚiOUWr )

De Josephi Juvencii scriptis ad Poloniam pertinentibus una cum discipulis legendis.

13.15 – 13.40  Monika Bieniek ( JCJ UJ )

Analiza średniowiecznej pieśni o wójcie krakowskim Albercie na zajęciach ze studentami filologii polskiej.

13.40 – 14.10  Dyskusja

14.10 – 15.00  Obiad

III sesja ( prowadzenie Stanisław Śnieżewski )

15.00 – 15.25  Zdzisław Koczarski ( SJO UPRZYRODNICZY Wr )

Wykorzystanie tekstów specjalistycznych w kształceniu studentów weterynarii na przykładzie „ De uro nostrate ‘’Ludwika Henryka Bojanusa.

15.25 – 15.50  Marcin Loch ( IFK UAM )

Florilegium Latinitatis Polonorum – założenia, metody i cele.

15.50 – 16.15  Bogdan Sobiło ( Akademia Ignatianum Kr. )

Portrety nauczyciela łaciny w polskiej literaturze i filmie XX w.

16.15 – 16.40  Dorota Żywczak, Jan Bulak ( UPJPII Kr. )

Wieczór polsko – łacińskiej poezji patriotycznej jako niecodzienny sposób uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

16.40 – 17.10 Dyskusja

17.10  Zamknięcie konferencji

17.20  Coctail

 

 

Optimi magistri – druga konferencja dydaktyczna

Druga konferencja dydaktyczna z cyklu „Optimi magistri” organizowana we współpracy z PTF odbyła się 19 maja 2018 roku w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Lektorzy i nauczyciele języka łacińskiego z kilkunastu polskich miast ponownie podjęli temat metod nauczania języków antycznych w Polsce i poza jej granicami. Pod linkiem dostępna jest galeria zdjęć upamiętniająca spotkanie, nagrania wystąpień poszczególnych uczestników wkrótce ukażą się na kanale PTF w serwisie youtube.

Inicjatywa „po ŁACINIE w KOSZALINIE”

Polskie Towarzystwo Filologiczne otrzymało informację o kolejnej inicjatywie związanej z nauką języka łacińskiego. Tak „po ŁACINIE w KOSZALINIE” przedstawia pan Kamil Barański, nauczyciel łaciny w w koszalińskim Pałacu Młodzieży:

Choć koszalińskie licea nie dają możliwości nauki łaciny, nie oznacza to jednak, że w Koszalinie łacina nie istnieje. Owszem, istnieje i ma się całkiem nieźle.

Wszyscy chętni uczniowie oraz studenci, mogą uczyć się tego języka w wymiarze aż trzech godzin tygodniowo. Pozostali zainteresowani uczestniczyć mogą w comiesięcznych warsztatach żywej łaciny. A wszystko w Pałacu Młodzieży w Koszalinie.

W sali na poddaszu, w każdą środę grupa miłośników łaciny, a wśród nich uczniowie gimnazjów, szkół średnich i studenci tutejszej politechniki spotykają się, by przez trzy godziny lekcyjne poznawać tajniki języka Cycerona i próbować w nim mówić.

Konwersacje po łacinie ćwiczymy również podczas comiesięcznych warsztatów żywej łaciny o nazwie ROMA. Nazwa warsztatów ma się kojarzyć z Rzymem. Jest to jednocześnie skrót od oficjalnej nazwy: Rozkminianie Otwarte Mowy Antycznej.

W warsztatach, których już szóste spotkanie w czerwcu, uczestniczy trzynaście osób, wśród nich dzieci z rodzicami, studenci, uczniowie, miłośnicy języków obcych, krótko mówiąc Koszalinianie od 8 roku wzwyż.

Mogłoby się wydawać, że raz w miesiącu to zbyt mało, by uczyć się języka, ale – jak się okazuje – uczestnicy warsztatów w kolejne sobotnie przedpołudnia są świetnie przygotowani i dużo z ostatniego spotkania pamiętają. A wszystko dzięki dostosowanej do wymagań grupy metodzie. Na ROMIE uczymy się z podręcznika Hansa Ørberga Lingua Latina per se illustrata oraz z książki Forum, wydanej pod redakcją Christopha Rico i innych. Oba podręczniki stosują metodę bezpośrednią nauki języka, co sprawia , że już od pierwszych zajęć uczestnicy mówią po łacinie, a na kolejnych udoskonalają swe umiejętności. O efektach końcowych powiadomimy w grudniu, na kiedy zaplanowany jest koniec pierwszej edycji warsztatów ROMY w Koszalinie.

Optimi magistri – (aktualizacja programu wydarzenia)

Polskie Towarzystwo Filologiczne oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr mają zaszczyt zaprosić Państwa na drugą konferencję poświęconą metodyce nauczania języków klasycznych z cyklu Optimi Magistri która odbędzie się w sobotę, 19 maja 2018 roku w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr ul. Komuny Paryskiej 21.


Plakat w wersji do pobrania znajduje się tutaj.

Zaproszenie na zebranie PTF – Oddział Wrocławski

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Czytelni przy ul. Komuny Paryskiej 21.
Porządek zebrania:
1. Referat Dr Lucie Mazalovej (Uniwersytet Masaryka w Brnie),
pt. Editing of John Hus`s Latin works.
2. Dyskusja.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
Sekretarz Oddziału
mgr Anna Jaworska
Przewodniczący Oddziału
dr Mariusz Plago

Zaproszenie na zebranie PTF – Oddział Warszawski

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Filologicznego ma zaszczyt zaprosić na zebranie, które odbędzie się w piątek 18 maja o godz. 17.15 w sali nr 103 im. T. Zielińskiego w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UW (ul. Krakowskie Przedmieście 1, II piętro). Wysłuchamy referatu gościa ze Lwowa:

Prof. Myrosław Trofymuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki)
Literatura nowołacińska XV-XIX w.: spojrzenie z perspektywy ukraińskiej

 

Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych i prosimy o przekazanie informacji o wykładzie zainteresowanym osobom.

Z wyrazami poważania

Jan Kwapisz

 

Optimi Magistri – zaproszenie na konferencję

Polskie Towarzystwo Filologiczne oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr mają zaszczyt zaprosić Państwa na drugą konferencję poświęconą metodyce nauczania języków klasycznych z cyklu Optimi Magistri która odbędzie się w sobotę, 19 maja 2018 roku w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr ul. Komuny Paryskiej 21.
Program konferencji w formacie pdf znajduje się pod linkiem.

Z nagraniami wideo wystąpień wygłoszonych podczas poprzedniej edycji konferencji, która odbyła się w lutym w Poznaniu, można zapoznać się na kanale youtube PTF.