Akcja „Szkoła przyjazna łacinie”

Na stronie www PTF pojawiła się zakładka pt. „Szkoła przyjazna łacinie”, w której zamieszczamy stale aktualizowaną listę szkół, w których nadal, pomimo skrajnie niesprzyjających warunków, nauczany jest język łaciński.

Będziemy wdzięczni za przekazanie Zarządowi PTF informacji na temat nauczania języka łacińskiego w Państwa placówkach, abyśmy mogli je podać do publicznej wiadomości. Uprzejmie prosimy o przesłanie danych w formie przygotowanej do publikacji na www:

Nazwa szkoły, miasto, sposób realizacji przedmiotu („Język łaciński i kultura antyczna” w zakresie rozszerzonym / przedmiot dodatkowy / przedmiot uzupełniający / koło zainteresowań), liczba godzin w poszczególnych latach, profile klas, ew. dodatkowe informacje (np. źródło finansowania, jeśli chcemy uhonorować szlachetnego sponsora, albo informacja o stosowanych metodach dydaktycznych, podręcznikach, autorskich programach itp.).

Przy okazji prosimy też o podanie nazwiska i adresu email nauczyciela, a także jego tytułu/stopnia naukowego – te dane nie będą publikowane, ale chcielibyśmy stworzyć aktualną bazę na wewnętrzny użytek PTF.

Będziemy też wdzięczni za informacje o wszelkich kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych inicjatywach podejmowanych przez szkoły, uczelnie i inne instytucje, a kierowanych do szerszego grona odbiorców.

CVI Walne Zgromadzenie PTF

Toruń, 20.10.2014 r.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

W 2015 roku przypada 70 rocznica powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz naszej Katedry Filologii Klasycznej wraz z działającym przy nim Toruńskim Kołem Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Dla uczczenia tych pięknych rocznic zapraszamy do Torunia wszystkich sympatyków antyku skupionych w Polskim Towarzystwie Filologicznym, ale też innych przedstawicieli szeroko rozumianych nauk o starożytności. W dniach 24-26 września 2015 r. organizujemy CVI Walne Zgromadzenie PTF z towarzyszącą mu sesją dydaktyczną i konferencją naukową na temat:

List grecki i łaciński poprzez wieki

Zachęcamy do nadsyłania abstraktów 20-minutowych wystąpień dotyczących zagadnień związanych z następującą tematyką:

 • Genologia listu (perspektywa komparatystyczna oraz diachroniczna, case studies);
 • Listy jako medium dyskusji literackich i filozoficznych;
 • Retoryka i styl językowy listów;
 • Listy poetyckie, poezja w listach;
 • Listy w utworach literackich, powieść epistolograficzna;
 • Listy w historiografii;
 • Wymiar społeczno-polityczny korespondencji;
 • Listy jako narzędzie propagandowe, manipulacje historią w epistolografii;
 • Korespondencja urzędowa i język władzy;
 • Życie codzienne w listach;
 • Praktyki i polityki publikowania listów;
 • Problemy autentyczności, fałszerstw oraz prywatności korespondencji;
 • Szczegóły techniczne: jak, czym i na czym pisano listy, dyktowanie listów, dostarczanie listów, przechowywanie listów, kopiowanie listów, odczytywanie listów etc.;
 • Transmisja i recepcja listów.

Abstrakty prosimy nadsyłać do 15 marca 2015 r. na adres emailowy:

kolo_torunskie_ptf@interia.pl
(ewentualnie Magdalena.Nowak@umk.pl albo nehringp@umk.pl)

lub na adres:

Katedra Filologii Klasycznej UMK
Koło Toruńskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego
Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń

Informację o zakwalifikowaniu referatu na konferencję autorzy otrzymają przed 30 kwietnia 2015 r.

Dołożymy wszelkich starań, ażeby koszty udziału w Walnym Zgromadzeniu PTF i konferencji naukowej były jak najniższe i nie przekroczyły 300 złotych od jednego uczestnika w wariancie skromnego, akademickiego standardu noclegów i wyżywienia. Mająca status Organizacji Pożytku Publicznego Fundacja „Traditio Europae”, nad którą Polskie Towarzystwo Filologiczne sprawuje patronat, aktywnie włączy się w organizację tego przedsięwzięcia. Aby jednak wsparcie finansowe Fundacji, dysponującej bardzo ograniczonymi środkami, mogło być znaczące, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazywanie na jej rzecz 1% z podatku dochodowego lub wpłaty dowolnych darowizn z dopiskiem „darowizna na organizację Walnego Zgromadzenia PTF w Toruniu”. Numer KRS Fundacji oraz numer konta znajdują się na stronie: http://www.traditio-europae.org/Kontakt/traditio-europae.html

Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku w Toruniu w bardzo licznym gronie.

 

Pozdrawiamy serdecznie i łączymy wyrazy szczerego szacunku,

Kierownik Katedry Filologii Klasycznej UMK
Dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK

Prezes Koła Toruńskiego PTF
Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

Prezes Zarządu Fundacji „Traditio Europae”
Dr Barbara Bibik

 

 

Komitet organizacyjny Walnego Zgromadzenia stanowią:
Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK
Dr Rafał Toczko
Dr Magdalena Nowak
Dr Alicja Brusewicz

Zebranie PTF – Warszawa

Zarząd Koła Warszawskiego PTF serdecznie zaprasza na zebranie, które odbędzie się wyjątkowo w środę 13 listopada 2013 o 17.00 w sali im. prof. Tadeusza Zielińskiego (nr 103, II piętro) przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.
W programie:

dr Anna Maciejewska (UŁ), „Harmonika Arystoksenosa z Tarentu”

 

Zapraszamy!

Sekretarz Koła
dr Magdalena Zawadzka

Zebranie Koła Wrocławskiego

Koło Wrocławskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 23 października 2013 r. (środa) o godz. 17.00 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 21 (d. „Ul”) w Czytelni.

Porządek zebrania:

1. Referat Dr Małgorzaty Wróbel, pt. „Prawie” w geografii matematycznej.
2. Dyskusja
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Sekretarz Koła
mgr Anna Jaworska

Przewodnicząca Koła
dr Barbara Hartleb-Kropidło