Program Walnego Zgromadzenia PTF

Odnośnik

Koło Gdańskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

oraz Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

pt.: Epika antyczna i jej kontynuacje w literaturze nowołacińskiej i bizantyńskiej.

Konferencja odbędzie się w Gdańsku

w dniach 27 i 26 września 2013 roku.

CV Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Gdańsk, 26 – 28 września 2013 r.

 26 września 2013 r. (czwartek)

miejsce obrad: Sala im. Prof. Konstantego Kalinowskiego

Instytut Historii Sztuki, ul. Bielańska 5

 16.00 – 19.00 Posiedzenie Zarządu Głównego PTF

  27 września 2013 r. (piątek)

 miejsce obrad: Sala Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta, ul. Długa  46

 9.00   Uroczyste otwarcie konferencji.

 - prof. dr hab. Joanna Rostropowicz (Opole)

Apollonios z Rodos, nadworny poeta Ptolemeuszów.

 - prof. dr hab. Lucyna Stankiewicz (Gdańsk)

Motyw prekacyjny w Annales Kwintusa Enniusza.

 - prof. dr hab. Anna Marchewka (Gdańsk)

Halikarnejska poezja epiczna i jej wpływ na Herodota.

 - prof. dr hab. Sławomir Wyszomirski (Toruń)

Poemat epicki Descriptio Troianae oppugnationis per Herculem factae Jeremiasza Wojnowskiego wobec tradycji antycznej, średniowiecznej i renesansowej.

 - dr Michał Bzinkowski (Kraków)

Maski bohatera w Odysei Nikosa Kazantzakisa.

 11.00- 11.30 Dyskusja przy kawie

 Panel I

11.30 – 14.10

Sala Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta

 - dr Jan Kozłowski (Warszawa)

Gilgamesz nad Hellespontem. Tzw. ‚motyw brzegu morza’ w poematach Homera jako zapożyczenie z akadyjskiego eposu o Gilgameszu.

 - dr Karol Zieliński (Wrocław)

Sceny ramowe Iliady.

 - dr Tomasz Mojsik (Białystok)

Achilles – aojd amator? Technika narracyjna w eposach Homera na przykładzie analizy

 Il. 9. 186-194.

 - dr Iwona Wieżel (Lublin)

Performance jako „forma życia” gatunków narracyjnych w Grecji archaicznej i klasycznej.

 - mgr Przemysław Chudzik (Toruń)

Mit ajtiologiczny jako anegdota wyjaśniająca w niehistorycznych biografiach Plutarcha.

 - dr Grzegorz Kotłowski (Gdańsk)

Elementy periplusu w epice antycznej.

 - dr Rafał Rosół (Poznań)

Cave sepem! Uwagi filologiczne do Theriaka (817) Nikandra z Kolofonu

 - mgr Weronika Waśniewska (Gdańsk)

Θηριακά  Nikandra z Kolofonu jako poemat dydaktyczny.

 Panel II

11.30 – 14.10

Dom Uphagena – salonik, ul. Długa 12

 - dr Tatiana Krynicka (Gdańsk)

Chrześcijańscy epicy w bibliotece Izydora z Sewilli.

 - dr Agnieszka Paulina Lew (Warszawa)

Odyseja (XXI 1-67) w Poetyce Marka Hieronima Vidy.

 - dr Izabela Bogumił (Gdańsk)

Aeneis Jana Lucienbergiusa. Między sztuką typograficzną a teatralną sceną.

 - dr Aneta Kliszcz (Kraków)

Epicy łacińscy w Explicationes F. Robortellla.

 - dr Agata Chrobot (Kielce)

Triumphus Moscoviticus Andrzeja Trzecieskiego.

 - dr Agnieszka Witczak (Gdańsk)

Inwokacje w Stefaneidzie Hermanna.

 - dr Katarzyna Gara (Kraków)

Triumphalia Michała Szymkiewicza przykładem kontynuacji antycznej tradycji panegiryków cesarskich.

 - dr Bartłomiej Siek, dr Anna Ryś (Gdańsk)

Trwanie epiki dydaktycznej – nowożytne wydania dzieł Nikandra.

 14.15 – 16.00 Dyskusja.

16.00 -   20.00  Sesja sprawozdawczo-wyborcza. Sala konferencyjna: Hotel Hanza

ul. Tokarska 6

 28 września  2013 r. (sobota)

 7.45 – 8.30 Msza Św. Kościół św. Katarzyny, ul. Profesorska 3

 Panel III

8.45 – 11.05

miejsce obrad: PAN Biblioteka Gdańska, Budynek Historyczny, ul. Wałowa 15

 - mgr Łukasz Berger (Poznań)

Kategorie przestrzenne Zaświatów w epice Wergiliusza.

 - dr Aleksandra Klęczar (Kraków)

Żywot herosa. Achilles i jego dzieje w Achilleidzie Stacjusza.

 - dr Maria Otto (Gdańsk)

Motyw nekromancji w Tebaidzie Publiusza Papiniusza Stacjusza.

 - mgr Aleksandra Wacławczyk (Poznań)

Ewangelia według Nonnosa, czyli o technice parafrastycznej w eposie biblijnym.

 - dr Filip Doroszewski (Warszawa)

Bóg, który sam się zrodził. Antyariański wymiar pojęcia autogeneracji w Parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis.

 - dr Anna Maria  Lasek (Poznań)

Visio Dorothei jako przykład epiki chrześcijańskiej.

 - dr Agnieszka Heszen (Kraków)

Pars epica jako element konstytutywny bizantyńskich form poetyckich.

 11.05 – 11.35 Dyskusja przy kawie

 Panel dydaktyczny

11.35 – 15.00

miejsce obrad: PAN Biblioteka Gdańska, Budynek Historyczny, ul. Wałowa 15

 - dr Jacek Pokrzywnicki (Gdańsk)

Wergiliusz i inni? Starożytna epika grecka i rzymska w programach zajęć Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku w XVIII wieku.

 - mgr Janusz Ryba (Kraków)

Od „szkoły jędrzejewiczowskiej” do „jedenastolatki”. Języki klasyczne w polskim prawie oświatowym w latach 1932-1948.

 - dr Barbara Brzuska (Warszawa)

Topór nad sadem. Sytuacja łaciny w liceum ogólnokształcącym po reformie lat 60. w PRL. Projekty, dyskusje, efekty.

 - mgr Klaudia Palmąka  (Gdańsk)

Sapere aude! – język łaciński i kultura antyczna w szkole podstawowej.

 - mgr Dawid Lipiński  (Toruń)

Nauczanie przez składnię – propozycja nowego nauczania języka łacińskiego.

 - mgr Elżbieta Starek, dr Grzegorz Kotłowski (Gdańsk)

Łacińskie epitafia w nauczaniu języka łacińskiego.

- mgr Elżbieta Jankiewicz (Poznań)

LINGUA LATINA LINGUA NOSTRA, czyli o języku łacińskim i kulturze antycznej w nauczaniu literatury polskiej w szkole ponadgimnazjalnej.

 - dr Katarzyna Ochman (Wrocław)

Metody komunikacyjne w nauczaniu języków klasycznych. Raport z hospitacji zajęć na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie i na Uniwersytecie Wiedeńskim.

 - dr Aleksandra Arndt (Poznań)
Łacina umarła, niech żyje łacina!… – O łacinie, książce, przekładzie

 14. 35 Chwila na dyskusję. Zakończenie zjazdu.

Zmarła Pani Profesor Janina Ławińska-Tyszkowska

Dnia 1 czerwca 2013 roku opuściła nas nagle, urodzona 15 listopada 1934 roku w Wilnie, ś. p. dr hab. Janina Ławińska-Tyszkowska, Emerytowany Profesor Zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, była prodziekan Wydziału Filologicznego, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej, wieloletni kierownik Zakładu Filologii Nowołacińskiej, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego i była przewodnicząca Koła Wrocławskiego PTF, członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami. Żegnamy z ogromnym żalem wybitną Uczoną, znakomitą Znawczynię języka greckiego, wyśmienitą Tłumaczkę literatury greckiej (Arystofanes, Kallimach, Herondas), Wychowawczynię wielu pokoleń wrocławskich filologów, szczerego Przyjaciela, niezawodnego Mistrza, prawego Człowieka. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 6 czerwca 2013 roku o godz. 10.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego

Dyrektor, Pracownicy i Studenci Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

 

CV Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego

                                                                                                              

Koło Gdańskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

oraz

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                                        Gdańsk, 27. 02. 2013 r.

 Szanowni Państwo,

   miło nam poinformować, że zakończyliśmy wstępne przygotowania do CV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 26-28 września 2013 roku. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym spotkaniu, które odbywać się będzie w budowlach, odgrywających w życiu dawnego Gdańska ważną rolę, jak Ratusz Głównego Miasta.

   Zakwaterowanie znajdą Państwo w Domu Sonata, położonym przy ul. Łąkowej, około 500 m od historycznego centrum Gdańska, w którym odbywać się będą obrady, i ok. 2 km od dworca kolejowego Gdańsk Główny. Przewidzieliśmy dwa noclegi (26/27 i 27/28 września) ze śniadaniami. Do Państwa dyspozycji będą pokoje jedno- i dwuosobowe. W dniu przyjazdu, czyli  w czwartek 26 września, czekać będzie na Państwa podawana na ciepło kolacja. Konferencja w dzień wyjazdu (28 września, sobota) kończy się obiadem. W piątek natomiast (27 września) zapraszamy Państwa do restauracji „Malinowy Ogród”  na bankiet. Restauracja ta, w której będą Państwo spożywali także śniadania, znajduje się ok. 100 m, od miejsca, w którym będą Państwo nocowali.

   Opłata konferencyjna wynosi 650 zł. W tej cenie zapewniamy noclegi (26/27 i 27/28 września), śniadania (27 i 28. 09), obiady (27 i 28. 09), kolację i bankiet (26 i 27. 09) oraz druk wystąpień konferencyjnych. Wysokość opłaty konferencyjnej może ulec zmniejszeniu. Zależna jest bowiem od zniżek, powiązanych z ilością uczestników naszego Zjazdu. Tym serdeczniej zapraszamy do licznego przyjazdu do Gdańsku!

Koło Gdańskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

oraz

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk, 27. 02. 2013 r.

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w panelu dydaktyczno-metodycznym, który zamierzamy zorganizować w ramach CV Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Zjazd ten będzie miał miejsce w Gdańsku w dniach 26-28 września 2013 r. Spotkanie nauczycieli, lektorów języków klasycznych oraz wszystkich tych, którym bliskie są sprawy nauczania języka łacińskiego oraz kultury antycznej na wszystkich szczeblach edukacji, odbędzie się w sobotę 28 września bieżącego roku. Zastanawiać się będziemy nad sytuacją języka łacińskiego i greckiego zarówno w przeszłości, jak i we współczesnej szkole. Zapraszamy zatem tych wszystkich z Państwa, którzy mogliby w komunikatach (do 20 min.) przedstawić zarówno historię nauczania łaciny w Polsce. Mile będą widziane także wystąpienia nauczycieli, którzy realizują nauczanie w ramach specjalnych programów i projektów, dzięki programom au orskim, w korelacji z nauczaniem innych przedmiotów, nie tylko humanistycznych. Opłata konferencyjna, dla osób chcących brać udział w całości Zjazdu wynosić będzie 600 złotych. W tej cenie zapewniamy noclegi (26/27 i 27/28 września), śniadania (27 i 28. 09), obiady (27 i 28. 09), kolację i bankiet (26 i 27. 09). Wysokość opłaty konferencyjnej może ulec zmniejszeniu. Zależna jest bowiem od zniżek, powiązanych z ilością uczestników naszego Zjazdu. Istnieje też możliwość wzięcia udziału jedynie w sesji dydaktyczno-metodycznej. Wówczas opłata wynosić będzie 350 zł (bankiet 27.09, nocleg 27/28. 09, śniadanie i obiad 28.09) lub 250 zł w przypadku rezygnacji z udziału w bankiecie. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 maja 2013 roku. Należy je nadsyłać na adres:

cvzjazdptf@gmail.com,

z zaznaczeniem opcji pobytu. Organizatorzy przewidują możliwość wystawienia certyfikatów potwierdzających udział w panelu dydaktyczno-metodycznym.

 

 

Bieżące wydanie EOS

Zapraszamy do składania materiałów do jubileuszowego, setnego rocznika „Eos”. Teksty do zeszytu 1/2013 redakcja przyjmowała do 28 lutego 2013 r., natomist na teksty do zeszytu 2013/2 czekamy do 30 czerwca 2013 r.

 

Walne Zgromadzenie PTF 2013

Koło Gdańskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

                       oraz

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

 

Szanowni Państwo,

   mamy przyjemność zawiadomić, że najbliższy, CV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTF odbędzie się w Gdańsku, w dniach 26 – 28 września 2013 roku.

   Zjazd zamierzamy połączyć z sesją naukową (27. 09. 2013 r.) na temat: Epika antyczna i jej kontynuacje w literaturze nowołacińskiej i bizantyńskiej. Zależy nam na referatach dotyczących eposu greckiego i rzymskiego oraz drobnych gatunków epickich, ale nie wykluczamy też narracyjnej prozy. Zagadnieniem równie pociągającym wydaje się obecność tradycji epiki antycznej w literaturze bizantyńskiej i zachodnioeuropejskiej aż po współczesność. Jesteśmy przekonani, że tak szeroki temat konferencji zachęci Państwa do podjęcia w referatach wielu różnorodnych problemów i umożliwi ciekawą dyskusję nad procesem rozwoju literatury.

   Zgłoszenia z propozycją tematu i krótkim streszczeniem prosimy przesyłać na adres: cvzjazdptf@gmail.com do dnia 15 marca 2013 roku. Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 min., przewidywany jest druk wystąpień.

   Prosimy też o zgłoszenie wybranych delegatów Kół do 15 maja 2013 r. Wysokość opłaty wpisowej podamy w późniejszym terminie. Organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie.

dr Agnieszka Witczak                                                          Prof. dr hab. Zofia Głombiowska

     Przewodnicząca                                                                       Kierownik Katedry

 Koła Gdańskiego PTF                                                               Filologii Klasycznej UG

ZMARŁ KS. PROF. HENRYK WÓJTOWICZ

17 listopada 2012 r. w Radomiu zmarł Ks. Prof. Henryk Wójtowicz, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

21 listopada o godz. 12.00 w Kościele Seminaryjnym w Radomiu zostanie odprawiona msza św. za duszę śp. Księdza Profesora.

22 listopada o godz. 12.00 w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pionkach zostanie odprawiona msza św. pogrzebowa  i odprowadzenie ciała na cmentarz.

TU NE CEDE MALIS…!

VIVAT IN CHRISTO ANIMA CANDIDA!

Zmarł Profesor Jerzy Starnawski

 Z żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Profesora Jerzego Starnawskiego (ur. 27 lutego 1922 r. w Guzówce, zm. 9 listopada 2012 r. w Łodzi), wybitnego historyka literatury polskiej i polsko-łacińskiej, członka Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz wielu innych towarzystw naukowych.

Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się 17 listopada 2012 r. na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, po mszy św. żałobnej odprawionej o godz. 11.00 w Kościele Akademickim KUL.

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach ukazał się 2 zeszyt za rok 2011 czasopisma Eos. Więcej informacji o czasopiśmie w zakładce EOS.