VII Międzyszkolnego Konkursu Języka Łacińskiego – Oddział Łódzki PTF

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Uniwersytet Łódzki zapraszają uczniów klas I – III szkół ponadpodstawowych (gimnazjów lub
liceów) z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego do udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Języka Łacińskiego.
Konkurs adresowany jest do uczniów rozpoczynających naukę języka łacińskiego.
I etap odbędzie się 1 marca 2018 roku, zakres materiału obejmujący testy przygotowane przez Komisję Konkursową podany jest w Regulaminie.

 

Wieczór translatorski w Poznaniu

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wieczór translatorski pt. Scripta Polonice reddita, podczas którego przedstawione zostaną niepublikowane dotychczas tłumaczenia literatury greckiej i łacińskiej na język polski. Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 328).

Zaproszenie na zebranie PTF – Oddział wrocławski

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 17.00 w Czytelni przy ul. Komuny Paryskiej 21.
Porządek zebrania:
1. Referat Dr Ałły Brzozowskiej, pt. „Stephani I […] adversus Ioannem Basilidem […] expeditio” pióra Samuela Wolfa
2. Dyskusja
3. Sprawy bieżące
4. Wolne wnioski.
Sekretarz Oddziału
mgr Anna Jaworska
Przewodniczący Oddziału
dr Mariusz Plago

Łacina w szkole: obrady Komisji ws. dezyderatu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży ponownie obradowała na temat języka łacińskiego w polskich szkołach 8 listopada 2017. W obradach wzięli również udział przedstawiciele PTF. Pan minister Maciej Kopeć (podsekretarz stanu w MEN) oraz pan minister Aleksander Bobko (sekretarz stanu MNiSW) zreferowali odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dezyderat nr 2 uchwalony 12 września 2017 r.

Komisja Edukacji zauważyła, że odpowiedzi MEN i MNiSW na dezyderat w sprawie łaciny są niezadowalające, i zdecydowała przyjąć je do wiadomości, z tym wszakże zastrzeżeniem, że zostaną w najbliższym czasie uzupełnione o wykaz działań, które MEN i MNiSW mogą i zamierzają podjąć na rzecz łaciny (w tym harmonogram tych prac). Oba resorty zostały przy tym zobligowane do współpracy w tym zakresie.

Nagranie z obrad

Kursy języka łacińskiego i greckiego w Warszawie

Kursy językowe organizowane przez Warszawski Oddział PTF w roku akademickim 2017/18

Zapisy na kursy PTF odbędą się 3 listopada w godz. 17:00-19:00 ul. Krakowskie Przedmieście 1, 2. piętro pok. 112. Istnieje również możliwość dopisania się do grup na pierwszych zajęciach.

Język łaciński, grupa początkowa:
wtorki 18:00-19:30 sala nr 6
czwartki 17:30-19:00 sala nr 6 

Język grecki, grupa początkowa:
poniedziałek 18:00-19:30 sala nr 116

Udział w kursach jest bezpłatny.

Kurs języka łacińskiego w Poznaniu

Instytut Filologii Klasycznej UAM oraz Polskie Towarzystwo Filologiczne zapraszają na otwarty kurs języka łacińskiego.

Kurs poprowadzi mgr Marcin Loch. Przewidzianych jest 10 spotkań po 135 minut (łącznie 30 godzin kursu). Spotkania będą odbywać się w środy o godzinie 18:00 (8, 15, 22, 29 listopada, 6, 13, 20 grudnia, 10, 17, 24 stycznia) w Instytucie Filologii Klasycznej UAM (ul. Fredry 10, Poznań) w sali 328.

Koszt kursu: 300 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: marcin.loch@amu.edu.pl.

Kurs został pomyślany jako kontynuacja zajęć prowadzonych w poprzednim semestrze w ramach Uniwersytetu Otwartego UAM, jest jednak skierowany do wszystkich chętnych, którzy zapoznali się z pierwszymi dziewięcioma rozdziałami podręcznika „Familia Romana” H.H. Ørberga. Uczestnicy, którzy mieli wcześniej choć trochę kontaktu z łaciną, będą w stanie samodzielnie nadrobić pierwsze 9 rozdziałów już w trakcie kursu.  Szczegółowy opis zajęć wraz z celami i efektami kształcenia dostępny jest na stronie wydarzenia na facebooku.

Poniżej zamieszczamy pierwszą stronę rozdziału X, od którego kurs się rozpocznie.

Konkurs dla młodzieży: „Antyk – Kamera – Akcja!”

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną na Wydziale „Artes Liberales” UW w ramach projektu „Our Mythical Childhood…” organizuje ogólnopolski konkurs filmowy poświęcony kulturze antycznej adresowany do uczniów w wieku 15-19 lat, których zadaniem będzie wykonanie pod opieką nauczyciela kilkuminutowego filmu dotyczącego mitologii grecko-rzymskiej.

Regulamin konkursu: https://antykkameraakcja.wordpress.com/regulamin/
Strona główna projektu: http://www.omc.obta.al.uw.edu.pl