Język łaciński w szkołach – rozporządzenie

3 kwietnia 2019 pani minister Anna Zalewska podpisała nowe rozporządzenie
w sprawie ramowych planów nauczania.

Od września 2020 do liceów wróci możliwość wyboru języka łacińskiego w zakresie podstawowym w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez jeden rok. Łacina będzie jednak musiała konkurować o tę jedną godzinę z filozofią, muzyką i plastyką.
Zwiększono też liczbę tzw. godzin dyrektorskich, które w niektórych szkołach są przeznaczane na nauczanie języka łacińskiego.
Wciąż nie uległy zmianie dotychczasowe niezadowalające zapisy dotyczące nauczania języka łacińskiego w tzw. zakresie rozszerzonym (łącznie 240 godzin do podziału na cztery lata, w konkurencji z wysoko punktowanymi przedmiotami maturalnymi).
Jakie decyzje podejmą dyrektorzy?
https://www.gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-ramowe-plany-nauczania

Ogólnoświatowe czytanie „Illiady” w Poznaniu

Biblioteka Raczyńskich, Instytut Filologii Klasycznej UAM oraz Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zapraszają na Dni Iliady, które odbędą się w dniach 21-22 marca 2019 r. w Poznaniu w ramach międzynarodowego Festiwalu Iliady.

Program:

21 marca o godz. 10.00 w Salonie Mickiewicza, Collegium Maius UAM (ul. Fredry 10, IV p.) rozpocznie się sesja naukowa Around the Iliad: topics, characters, language. Wykład inauguracyjny pt. Theogonic Motifs in the Iliadwygłosi dr Bruno Currie (Oksford).

Tego samego dnia o godz. 18.00 w Auli Lubrańskiego (Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1) odbędzie się koncert, podczas którego zaprezentowane zostaną fragmenty oper DeidamiaGeorga Friedricha Händla oraz Il ritorno d’Ulisse in patria Claudio Monteverdiego.

Wykonawcy: Anna Alexandrowicz (sopran), Anna Budzyńska (sopran), Anna Sygulska (mezzosopran), Marta Krysiak (sopran), Mateusz Stróżyński (baryton)

Musica Graciana/Maksymilian Święch

22 marca o godz. 10.00 w Salonie Mickiewicza, Collegium Maius UAM (ul. Fredry 10, IV p.) odbędzie się międzynarodowe czytanie wybranych epizodów Iliady z udziałem studentów Instytutu Filologii Klasycznej UAM.

O godz. 17.00 w Bibliotece Raczyńskich rozpocznie się publiczne czytanie Iliady. Fragmenty księgi VI (Pożegnanie Hektora z Andromachą) i księgi XXII (Śmierć Hektora) czytać będą wykładowcy i studenci Instytutu Filologii Klasycznej UAM.

Fragmenty księgi XXIV (Pogrzeb Hektora) zaprezentuje Zbigniew Grochal.

Słowo wstępne wygłosi dr hab. Magdalena Stuligrosz, prof. UAM.

Ogólnoświatowe czytanie „Illiady” w Warszawie

Koło Naukowe Młodych Klasyków Uniwersytetu Warszawskiego i Samorząd Studentów Instytutu Filologii Klasycznej zapraszają na
Ogólnoświatowe Czytanie Iliady
22 marca 2019 o godz. 10 pod pomnikiem Kopernika
(a w razie deszczu tuż obok, w głównym holu Instytutu Filologii Klasycznej przy Krakowskim Przedmieściu 1).
W jego ramach studenci Instytutu Filologii Klasycznej będą czytać 24. księgę Iliady. Będzie można również usłyszeć fragmenty w melorecytacji po starogrecku!
Wojna jest wieczna. Tak samo jak tęsknota za pokojem. To uniwersalne przesłanie Homerowej Iliady jest niezmiennie aktualne, nawet po upływie 3000 lat.
Dwudziesta czwarta, ostatnia, pieśń Iliady to poruszająca historia przebaczenia. Priam, sędziwy władca Troi, podąża do obozu Greków, by ukorzyć się przed Achillesem – zabójcą swojego ukochanego syna Hektora. Pogrążony w żałobie starzec przy pomocy hojnego okupu usiłuje nakłonić Achillesa, by ten zwrócił mu ciało syna. Geniusz Homera sprawia, że spotkanie bohaterów przybiera zaskakujący obrót, a dzieląca ich wrogość zostaje zastąpiona wspólnotą cierpienia. Wszyscy jesteśmy wszak tylko ludźmi, których dosięgnie bezlitosne przeznaczenie. W złamanym cierpieniem starcu Achilles zobaczy swego osamotnionego ojca, który też wkrótce będzie rozpaczał po stracie syna. Niespodziewana życzliwość góruje nad okrucieństwem wojny, a zaciekli wrogowie dostrzegają w sobie po prostu drugiego człowieka.
Zaproszenie do pobrania w formacie PDF.

Zaproszenie na zebranie PTF – Wrocław

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego
zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 17.00
w Czytelni przy ul. Komuny Paryskiej 21

 Porządek zebrania:

1. Referat Mgr Aleksandry Popiołek, pt. Plaut i Terencjusz w XVI-wiecznym Wrocławiu. O działaniach Ambrosiusa Moibanusa na rzecz edukacji na Śląsku.

2.  Dyskusja.
3.  Sprawy bieżące.
4.  Wolne wnioski.

Sekretarz  Oddziału
mgr Anna Jaworska   

Przewodniczący Oddziału
dr Mariusz Plago

 

 

 

Prof. Wanda Popiak R.I.P.

Dnia 11 marca 2019 zmarła dr hab. Wanda Popiak (ur. 11 lipca 1927 r. w Zaklikowie kolo Kraśnika), latynistka, zasłużony dydaktyk, autorka podręczników do nauki języka łacińskiego i opracowań z dziedziny historii dydaktyki łacińskiej, wykładowca wielu uczelni, inicjatorka i pierwszy kierownik organizacyjny Olimpiady Języka Łacińskiego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Filologicznego.
 
Requiescat in pace.
Msza Święta w intencji Zmarłej zostanie odprawiona w środę 20 marca o godz. 10:00
w kościele Matki Bożej Królowej Polski, Warszawa-Marymont.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się tego samego dnia o godz. 12:00
na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie.

CERTAMEN RECITANDI LESNENSE – LESZNO 2019

Szanowni Państwo,
I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego poezji łacińskiej CERTAMEN RECITANDI LESNENSE – LESZNO 2019. Przedsięwzięcie jest objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna oraz JM Rektora PWSZ
w Lesznie.

Zadaniem uczestników będzie wyrecytowanie łacińskiego utworu poetyckiego (lub fragmentu utworu) w oryginale albo w polskim przekładzie. Finał zaplanowany jest na 4 kwietnia 2019 r.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski, do czego organizatorzy gorąco zachęcają.

Szczegółowe zasady konkursu określone są w załączonym regulaminie. Wszelkie informacje znajdują się w regulaminie oraz na stronie internetowej: https://pwsz.edu.pl/index.php/pl/konkursrecytatorski.

Z pozdrowieniami
Izabella Kołodziejczyk-Dudek
nauczyciel języka łacińskiego
I LO im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie

Schola Aestiva Posnaniensis MMXIX

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Poznańskiej Letniej Szkoły Żywej Łaciny i Greki. Zajęcia będą odbywać się codziennie w dniach 29 VII – 11 VIII 2019 r. w Instytucie Filologii Klasycznej UAM (ul. Fredry 10, Poznań).

Imo ex corde invitamus omnes linguarum classicarum cultores ad Scholam Aestivam Latinitatis Graecitatisque Vivae Posnaniensem participandam, quae hoc anno fiet diebus 29 VII – 11 VIII in aedibus Universitatis Posnaniensis (in Instituto Studiorum Philologiae Classicae, sito in Collegio Maiore, via Fredry 10, Poznań).

Szczegółowe informacje wkrótce pojawią się na stronie internetowej wydarzenia.

 

Zaproszenie na zebranie PTF – Poznań

Polskie Towarzystwo Filologiczne
Oddział Poznański PTF zaprasza na zebranie naukowe we wtorek 15 stycznia. W programie referat pt. Komediowa Eneida, który wygłosi dr hab. Radosław Piętkaoraz wybory delegatów na Zjazd PTF, który odbędzie się w dniach 12-14 września w Szczecinie.

Zebranie odbędzie się w Collegium Maius (ul. Fredry 10), w sali 328 o godz. 17.00.

Zjazd PTF – Szczecin – 12-14 IX 2019

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
z radością zapraszamy Członkinie, Członków i wszystkich Sympatyków Polskiego Towarzystwa Filologicznego do udziału w zjeździe PTF, który po raz pierwszy odbędzie się w Szczecinie, w dniach 12-14 września 2019 roku. Naszemu spotkaniu towarzyszyć będzie sesja dydaktyczna oraz ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana:
Szkoła w antyku, antyk w szkole.
Dobór tematu naszego spotkania jest ściśle związany z aktualną sytuacją edukacji klasycznej w Polsce. W ciągu ostatnich dziesięcioleci w polskich szkołach bezprecedensowo ograniczono treści związane z językami klasycznymi oraz wiedzą o kulturze antycznej. W chwili obecnej możemy stwierdzić, że wiedza, która do niedawna stanowiła podstawę europejskiej edukacji humanistycznej, jest bliska niemal całkowitego wyeliminowania z programów i działań szkolnych na różnych etapach edukacji (wyjątkiem pozostaje przedmiot historia). Wobec skali zmian uzasadnione wydaje się ponowne przemyślenie i odświeżenie refleksji na temat funkcji formacyjnej, którą kultura greckorzymska odgrywała na przestrzeni epok w kulturze europejskiej oraz roli, którą w tym procesie pełniły różnego typu instytucje edukacyjne. Chcemy, aby zakres chronologiczny proponowanych rozważań objął także epokę starożytną, w której kształtowały się zarówno instytucje szkolne, jak i różne formuły kanonu edukacyjnego. Mamy nadzieję, że przyjęta perspektywa pozwoli na pogłębienie i uzupełnienie dotychczasowych badań, ale również pomoże w zdiagnozowaniu miejsca i perspektyw edukacji klasycznej w dobie kryzysu obserwowanego w odniesieniu do współczesnej formacji humanistycznej. Zagadnieniom związanym z aktualną sytuacją nauczania języków klasycznych oraz kultury antycznej poświęcona zostanie specjalna sesja dydaktyczna. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie połączy praktyków – nauczycieli
i teoretyków – badaczki i badaczy reprezentujących różne dziedziny i specjalności, przede wszystkim filologów klasycznych, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, filozofów i pedagogów.
Zagadnienia, które mogą stać się przedmiotem dyskusji podczas konferencji:
 paideia a szkoła: miejsce szkoły w całokształcie działań formacyjnych społeczeństw
antycznych
 główne cele edukacji na różnych poziomach i najważniejsze środki jej realizacji
w epoce antycznej
 kształtowanie się kanonu wiedzy podlegającej szkolnej edukacji w epoce antycznej
(przedmioty, autorzy „szkolni”)
 szkoła, nauczyciele i uczniowie w literaturze antycznej – historia i portrety literackie
 edukacja a intertekstualność
 edukacja w kontekście form komunikacji społecznej
 edukacja a formowanie poczucia tożsamości na obszarach objętych wpływami kultury greckiej i grecko-rzymskiej w epoce starożytnej
 język łaciński i grecki oraz wiedza o antyku w edukacji od średniowiecza do czasów
współczesnych: zakres wykorzystania, znaczenie formacyjne
 autorzy antyczni w programach szkolnych (od starożytności po czasy współczesne)
 wiedza z zakresu języków klasycznych i kultury antycznej w edukacji a kształtowanie
uniwersalnego języka dyskursu w kulturze europejskiej
 szeroko rozumiane inspiracje antyczne w działalności szkoły i jej pedagogów
w epokach nowożytnych (teatr szkolny, poezja okolicznościowa, podręczniki szkolne, kanony lektur, oferta bibliotek szkolnych etc.)
 zmiana miejsca wiedzy o antyku w edukacji w XX i XXI wieku w kontekście przemian
politycznych i cywilizacyjnych
 kryzys edukacji w zakresie języków klasycznych i kultury antycznej a kryzys edukacji
humanistycznej epoki współczesnej
 współczesna dydaktyka nauczania języków klasycznych oraz wiedzy o kulturze antycznej w szkole i poza szkołą
 nowe media i edukacja w zakresie języków i wiedzy o antyku.
Obrady konferencyjne odbywać się będą w dniach 12-14 września, przy czym na dzień 14 września (sobota) przewidywana jest sesja dydaktyczna, adresowana przede wszystkim do nauczycieli j. łacińskiego.
Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń uczestnictwa za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego do dnia 31 marca 2019 r. na adres
szkolawantyku@ksiaznica.szczecin.pl
Koszt opłaty akredytacyjnej za udział w zjeździe nie powinien przekroczyć 330,- PLN.
Dokładna wysokość i termin opłaty oraz szczegółowy program zostaną przesłane odrębnie w pierwszej połowie marca, po ustaleniu listy uczestników. Za pośrednictwem organizatorów zjazdu można również dokonać rezerwacji noclegu w pokoju 1 lub 2-os. w cenie nieprzekraczającej 90,- zł od osoby za dobę (w pokojach gościnnych domu studenckiego) – zainteresowanych prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji
w formularzu zgłoszeniowym.
Pragniemy podkreślić, że obok Szczecińskiego Oddziału PTF współorganizatorem zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego jest Książnica Pomorska w Szczecinie przy współudziale Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
w imieniu Organizatorów zjazdu,
dr Agnieszka Borysowska
dr Małgorzata Cieśluk