CVI Walne Zgromadzenie PTF

Toruń, 20.10.2014 r.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

W 2015 roku przypada 70 rocznica powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz naszej Katedry Filologii Klasycznej wraz z działającym przy nim Toruńskim Kołem Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Dla uczczenia tych pięknych rocznic zapraszamy do Torunia wszystkich sympatyków antyku skupionych w Polskim Towarzystwie Filologicznym, ale też innych przedstawicieli szeroko rozumianych nauk o starożytności. W dniach 24-26 września 2015 r. organizujemy CVI Walne Zgromadzenie PTF z towarzyszącą mu sesją dydaktyczną i konferencją naukową na temat:

List grecki i łaciński poprzez wieki

Zachęcamy do nadsyłania abstraktów 20-minutowych wystąpień dotyczących zagadnień związanych z następującą tematyką:

 • Genologia listu (perspektywa komparatystyczna oraz diachroniczna, case studies);
 • Listy jako medium dyskusji literackich i filozoficznych;
 • Retoryka i styl językowy listów;
 • Listy poetyckie, poezja w listach;
 • Listy w utworach literackich, powieść epistolograficzna;
 • Listy w historiografii;
 • Wymiar społeczno-polityczny korespondencji;
 • Listy jako narzędzie propagandowe, manipulacje historią w epistolografii;
 • Korespondencja urzędowa i język władzy;
 • Życie codzienne w listach;
 • Praktyki i polityki publikowania listów;
 • Problemy autentyczności, fałszerstw oraz prywatności korespondencji;
 • Szczegóły techniczne: jak, czym i na czym pisano listy, dyktowanie listów, dostarczanie listów, przechowywanie listów, kopiowanie listów, odczytywanie listów etc.;
 • Transmisja i recepcja listów.

Abstrakty prosimy nadsyłać do 15 marca 2015 r. na adres emailowy:

kolo_torunskie_ptf@interia.pl
(ewentualnie Magdalena.Nowak@umk.pl albo nehringp@umk.pl)

lub na adres:

Katedra Filologii Klasycznej UMK
Koło Toruńskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego
Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń

Informację o zakwalifikowaniu referatu na konferencję autorzy otrzymają przed 30 kwietnia 2015 r.

Dołożymy wszelkich starań, ażeby koszty udziału w Walnym Zgromadzeniu PTF i konferencji naukowej były jak najniższe i nie przekroczyły 300 złotych od jednego uczestnika w wariancie skromnego, akademickiego standardu noclegów i wyżywienia. Mająca status Organizacji Pożytku Publicznego Fundacja „Traditio Europae”, nad którą Polskie Towarzystwo Filologiczne sprawuje patronat, aktywnie włączy się w organizację tego przedsięwzięcia. Aby jednak wsparcie finansowe Fundacji, dysponującej bardzo ograniczonymi środkami, mogło być znaczące, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazywanie na jej rzecz 1% z podatku dochodowego lub wpłaty dowolnych darowizn z dopiskiem „darowizna na organizację Walnego Zgromadzenia PTF w Toruniu”. Numer KRS Fundacji oraz numer konta znajdują się na stronie: http://www.traditio-europae.org/Kontakt/traditio-europae.html

Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku w Toruniu w bardzo licznym gronie.

 

Pozdrawiamy serdecznie i łączymy wyrazy szczerego szacunku,

Kierownik Katedry Filologii Klasycznej UMK
Dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK

Prezes Koła Toruńskiego PTF
Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

Prezes Zarządu Fundacji „Traditio Europae”
Dr Barbara Bibik

 

 

Komitet organizacyjny Walnego Zgromadzenia stanowią:
Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK
Dr Rafał Toczko
Dr Magdalena Nowak
Dr Alicja Brusewicz

Zebranie PTF – Warszawa

Zarząd Koła Warszawskiego PTF serdecznie zaprasza na zebranie, które odbędzie się wyjątkowo w środę 13 listopada 2013 o 17.00 w sali im. prof. Tadeusza Zielińskiego (nr 103, II piętro) przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.
W programie:

dr Anna Maciejewska (UŁ), „Harmonika Arystoksenosa z Tarentu”

 

Zapraszamy!

Sekretarz Koła
dr Magdalena Zawadzka

Zebranie Koła Wrocławskiego

Koło Wrocławskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 23 października 2013 r. (środa) o godz. 17.00 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 21 (d. „Ul”) w Czytelni.

Porządek zebrania:

1. Referat Dr Małgorzaty Wróbel, pt. „Prawie” w geografii matematycznej.
2. Dyskusja
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Sekretarz Koła
mgr Anna Jaworska

Przewodnicząca Koła
dr Barbara Hartleb-Kropidło

Program Walnego Zgromadzenia PTF

Odnośnik

Koło Gdańskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

oraz Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

pt.: Epika antyczna i jej kontynuacje w literaturze nowołacińskiej i bizantyńskiej.

Konferencja odbędzie się w Gdańsku

w dniach 27 i 26 września 2013 roku.

CV Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Gdańsk, 26 – 28 września 2013 r.

 26 września 2013 r. (czwartek)

miejsce obrad: Sala im. Prof. Konstantego Kalinowskiego

Instytut Historii Sztuki, ul. Bielańska 5

 16.00 – 19.00 Posiedzenie Zarządu Głównego PTF

  27 września 2013 r. (piątek)

 miejsce obrad: Sala Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta, ul. Długa  46

 9.00   Uroczyste otwarcie konferencji.

 - prof. dr hab. Joanna Rostropowicz (Opole)

Apollonios z Rodos, nadworny poeta Ptolemeuszów.

 - prof. dr hab. Lucyna Stankiewicz (Gdańsk)

Motyw prekacyjny w Annales Kwintusa Enniusza.

 - prof. dr hab. Anna Marchewka (Gdańsk)

Halikarnejska poezja epiczna i jej wpływ na Herodota.

 - prof. dr hab. Sławomir Wyszomirski (Toruń)

Poemat epicki Descriptio Troianae oppugnationis per Herculem factae Jeremiasza Wojnowskiego wobec tradycji antycznej, średniowiecznej i renesansowej.

 - dr Michał Bzinkowski (Kraków)

Maski bohatera w Odysei Nikosa Kazantzakisa.

 11.00- 11.30 Dyskusja przy kawie

 Panel I

11.30 – 14.10

Sala Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta

 - dr Jan Kozłowski (Warszawa)

Gilgamesz nad Hellespontem. Tzw. ‚motyw brzegu morza’ w poematach Homera jako zapożyczenie z akadyjskiego eposu o Gilgameszu.

 - dr Karol Zieliński (Wrocław)

Sceny ramowe Iliady.

 - dr Tomasz Mojsik (Białystok)

Achilles – aojd amator? Technika narracyjna w eposach Homera na przykładzie analizy

 Il. 9. 186-194.

 - dr Iwona Wieżel (Lublin)

Performance jako „forma życia” gatunków narracyjnych w Grecji archaicznej i klasycznej.

 - mgr Przemysław Chudzik (Toruń)

Mit ajtiologiczny jako anegdota wyjaśniająca w niehistorycznych biografiach Plutarcha.

 - dr Grzegorz Kotłowski (Gdańsk)

Elementy periplusu w epice antycznej.

 - dr Rafał Rosół (Poznań)

Cave sepem! Uwagi filologiczne do Theriaka (817) Nikandra z Kolofonu

 - mgr Weronika Waśniewska (Gdańsk)

Θηριακά  Nikandra z Kolofonu jako poemat dydaktyczny.

 Panel II

11.30 – 14.10

Dom Uphagena – salonik, ul. Długa 12

 - dr Tatiana Krynicka (Gdańsk)

Chrześcijańscy epicy w bibliotece Izydora z Sewilli.

 - dr Agnieszka Paulina Lew (Warszawa)

Odyseja (XXI 1-67) w Poetyce Marka Hieronima Vidy.

 - dr Izabela Bogumił (Gdańsk)

Aeneis Jana Lucienbergiusa. Między sztuką typograficzną a teatralną sceną.

 - dr Aneta Kliszcz (Kraków)

Epicy łacińscy w Explicationes F. Robortellla.

 - dr Agata Chrobot (Kielce)

Triumphus Moscoviticus Andrzeja Trzecieskiego.

 - dr Agnieszka Witczak (Gdańsk)

Inwokacje w Stefaneidzie Hermanna.

 - dr Katarzyna Gara (Kraków)

Triumphalia Michała Szymkiewicza przykładem kontynuacji antycznej tradycji panegiryków cesarskich.

 - dr Bartłomiej Siek, dr Anna Ryś (Gdańsk)

Trwanie epiki dydaktycznej – nowożytne wydania dzieł Nikandra.

 14.15 – 16.00 Dyskusja.

16.00 -   20.00  Sesja sprawozdawczo-wyborcza. Sala konferencyjna: Hotel Hanza

ul. Tokarska 6

 28 września  2013 r. (sobota)

 7.45 – 8.30 Msza Św. Kościół św. Katarzyny, ul. Profesorska 3

 Panel III

8.45 – 11.05

miejsce obrad: PAN Biblioteka Gdańska, Budynek Historyczny, ul. Wałowa 15

 - mgr Łukasz Berger (Poznań)

Kategorie przestrzenne Zaświatów w epice Wergiliusza.

 - dr Aleksandra Klęczar (Kraków)

Żywot herosa. Achilles i jego dzieje w Achilleidzie Stacjusza.

 - dr Maria Otto (Gdańsk)

Motyw nekromancji w Tebaidzie Publiusza Papiniusza Stacjusza.

 - mgr Aleksandra Wacławczyk (Poznań)

Ewangelia według Nonnosa, czyli o technice parafrastycznej w eposie biblijnym.

 - dr Filip Doroszewski (Warszawa)

Bóg, który sam się zrodził. Antyariański wymiar pojęcia autogeneracji w Parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis.

 - dr Anna Maria  Lasek (Poznań)

Visio Dorothei jako przykład epiki chrześcijańskiej.

 - dr Agnieszka Heszen (Kraków)

Pars epica jako element konstytutywny bizantyńskich form poetyckich.

 11.05 – 11.35 Dyskusja przy kawie

 Panel dydaktyczny

11.35 – 15.00

miejsce obrad: PAN Biblioteka Gdańska, Budynek Historyczny, ul. Wałowa 15

 - dr Jacek Pokrzywnicki (Gdańsk)

Wergiliusz i inni? Starożytna epika grecka i rzymska w programach zajęć Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku w XVIII wieku.

 - mgr Janusz Ryba (Kraków)

Od „szkoły jędrzejewiczowskiej” do „jedenastolatki”. Języki klasyczne w polskim prawie oświatowym w latach 1932-1948.

 - dr Barbara Brzuska (Warszawa)

Topór nad sadem. Sytuacja łaciny w liceum ogólnokształcącym po reformie lat 60. w PRL. Projekty, dyskusje, efekty.

 - mgr Klaudia Palmąka  (Gdańsk)

Sapere aude! – język łaciński i kultura antyczna w szkole podstawowej.

 - mgr Dawid Lipiński  (Toruń)

Nauczanie przez składnię – propozycja nowego nauczania języka łacińskiego.

 - mgr Elżbieta Starek, dr Grzegorz Kotłowski (Gdańsk)

Łacińskie epitafia w nauczaniu języka łacińskiego.

- mgr Elżbieta Jankiewicz (Poznań)

LINGUA LATINA LINGUA NOSTRA, czyli o języku łacińskim i kulturze antycznej w nauczaniu literatury polskiej w szkole ponadgimnazjalnej.

 - dr Katarzyna Ochman (Wrocław)

Metody komunikacyjne w nauczaniu języków klasycznych. Raport z hospitacji zajęć na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie i na Uniwersytecie Wiedeńskim.

 - dr Aleksandra Arndt (Poznań)
Łacina umarła, niech żyje łacina!… – O łacinie, książce, przekładzie

 14. 35 Chwila na dyskusję. Zakończenie zjazdu.