CVII Zjazd PTF w Katowicach

Katedra Filologii Klasycznej UŚ oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Filologicznego mają zaszczyt zaprosić na CVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, który odbędzie się w dniach od 14 do 16 września 2017 roku. Zjazd połączony będzie z konferencją naukową pt. Antyczne techniki perswazyjne.

Szczegółowy program Zjazdu i towarzyszącej mu konferencji zostanie podany wkrótce.

Konferencja jest częściowo finansowana ze środków MNiSW w ramach programu „Działalność upowszechniająca naukę” (nr 880/P-DUN/2017).

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ
Dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ
Dr Patrycja Matusiak
Dr Anna Szczepaniak
Dr Agata Sowińska
Dr Edyta Gryksa
Dr Przemysław Piwowarczyk
Mgr Katarzyna Frąckiewicz

Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem: ptf.katowice@gmail.com.

Call for papers

Akcja „Szkoła przyjazna łacinie”

Na stronie www PTF pojawiła się zakładka pt. „Szkoła przyjazna łacinie”, w której zamieszczamy stale aktualizowaną listę szkół, w których nadal, pomimo skrajnie niesprzyjających warunków, nauczany jest język łaciński.

Będziemy wdzięczni za przekazanie Zarządowi PTF informacji na temat nauczania języka łacińskiego w Państwa placówkach, abyśmy mogli je podać do publicznej wiadomości. Uprzejmie prosimy o przesłanie danych w formie przygotowanej do publikacji na www:

Nazwa szkoły, miasto, sposób realizacji przedmiotu („Język łaciński i kultura antyczna” w zakresie rozszerzonym / przedmiot dodatkowy / przedmiot uzupełniający / koło zainteresowań), liczba godzin w poszczególnych latach, profile klas, ew. dodatkowe informacje (np. źródło finansowania, jeśli chcemy uhonorować szlachetnego sponsora, albo informacja o stosowanych metodach dydaktycznych, podręcznikach, autorskich programach itp.).

Przy okazji prosimy też o podanie nazwiska i adresu email nauczyciela, a także jego tytułu/stopnia naukowego – te dane nie będą publikowane, ale chcielibyśmy stworzyć aktualną bazę na wewnętrzny użytek PTF.

Będziemy też wdzięczni za informacje o wszelkich kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych inicjatywach podejmowanych przez szkoły, uczelnie i inne instytucje, a kierowanych do szerszego grona odbiorców.