42 Konferencja GIREA

W imieniu organizatorów zapraszamy na 42 konferencję GIREA, która odbędzie się w Instytucie Historycznym we Wrocławiu (ul. Szewska 49, sala 221) w dniach 4-5 września 2019 r. Program wydarzenia znajduje się pod linkiem.

Zebranie PTF – Wrocław – zmiana terminu

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 5 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Czytelni przy ul. Komuny Paryskiej 21.
Porządek zebrania:
1. Referat Mgr Ewy Nowak, pt. „Elogia” Alberta Inesa – kilka kwestii interpretacyjnych.
2. Dyskusja.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
Sekretarz Oddziału
Anna Jaworska
Przewodniczący Oddziału
dr Mariusz Plago

Uniwersytet Wrocławski – nowy kierunek studiów

Historia cywilizacji śródziemnomorskich

Od października 2019 r. rusza na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr nowy kierunek studiów II stopnia – Historia cywilizacji śródziemnomorskich. Jest on skierowany do wszystkich absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o antyku, archeologii śródziemnomorskiej i szeroko rozumianej kulturze i cywilizacji śródziemnomorskiej. Program studiów wzorowany jest na anglosaskich studiach typu Classical Studies. Studenci uczestniczą w zajęciach o charakterze zarówno filologicznym i historycznym, jak i w ćwiczeniach z elementami archeologii śródziemnomorskiej. Mają również możliwość zgłębić znajomość języków antycznych, w tym greki, łaciny, języka egipskiego czy hebrajskiego. Innowacyjność kierunku Historia cywilizacji śródziemnomorskich polega na jego badawczym charakterze. Absolwenci znajdą zatrudnienie nie tylko w instytucjach kultury, muzeach, prężnie rozwijającej się branży turystycznej i hotelarskiej, ale przede wszystkim stanowić będą zaplecze naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez uczestnictwo w trakcie studiów w projektach badawczych wykładowców.

Zaproszenie na zebranie PTF – Wrocław

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 5 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Czytelni przy ul. Komuny Paryskiej 21.
Porządek zebrania:
1. Referat Mgr Ewy Nowak, pt. „Elogia” Alberta Inesa – kilka kwestii interpretacyjnych.
2. Dyskusja.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
Sekretarz Oddziału
Anna Jaworska
Przewodniczący Oddziału
dr Mariusz Plago

VIII Międzyszkolny Konkurs Języka Łacińskiego

Szanowni Państwo,

Dnia 29 kwietnia 2019 r. odbył się drugi i ostatni etap VIII Międzyszkolnego Konkursu Języka Łacińskiego, zorganizowanego przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Katedrę Filologii Klasycznej i Studium Języków Obcych UŁ. Konkurs, przeznaczony dla uczniów słabozaawansowanych, dotychczas obejmował województwa łódzkie i świętokrzyskie, a w tym roku po raz pierwszy miał zasięg ogólnopolski. Uczestnicy przystąpili do zmagań w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ i jednocześnie w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach.

W drugim etapie wzięło udział 53 uczniów z 10 szkół z Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Mazowsza, Wielkopolski, Lubuskiego, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce (47,5 punktów na 48 możliwych do uzyskania): Gabriela Wdowczyk z Publicznego LO Uniwersytetu Łódzkiego, 

II miejsce (47 punktów): Anna Szczudło z XVI LO w Poznaniu i Karolina Żurawska z LO im. św. Jadwigi w Kielcach, 

III miejsce (46,5 punktów): Julia Cichosz z PLO UŁ oraz Honorata Majder i Jakub Podstawka z LO im. św. Jadwigi w Kielcach, 

IV miejsce: (46 punktów): Julia Chruściak z LO im. św. Jadwigi w Kielcach i Dorota Zaczkiewicz z PLO UŁ.

Gratulujemy laureatom i finalistom, zapraszamy chętnych do następnej edycji konkursu.
Dnia 29 kwietnia 2019 r. odbył się drugi i ostatni etap VIII Międzyszkolnego Konkursu Języka Łacińskiego, zorganizowanego przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Katedrę Filologii Klasycznej i Studium Języków Obcych UŁ. Konkurs, przeznaczony dla uczniów słabozaawansowanych, dotychczas obejmował województwa łódzkie i świętokrzyskie, a w tym roku po raz pierwszy miał zasięg ogólnopolski. Uczestnicy przystąpili do zmagań w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ i jednocześnie w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach.
W drugim etapie wzięło udział 53 uczniów z 10 szkół z Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Mazowsza, Wielkopolski, Lubuskiego, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce (47,5 punktów na 48 możliwych do uzyskania): Gabriela Wdowczyk
z Publicznego LO Uniwersytetu Łódzkiego,
II miejsce (47 punktów): Anna Szczudło z XVI LO w Poznaniu i Karolina Żurawskaz LO im. św. Jadwigi w Kielcach,
III miejsce (46,5 punktów): Julia Cichosz z PLO UŁ oraz Honorata Majder i Jakub Podstawka z LO im. św. Jadwigi w Kielcach,
IV miejsce: (46 punktów): Julia Chruściak z LO im. św. Jadwigi w Kielcach i Dorota Zaczkiewicz z PLO UŁ.

Gratulujemy laureatom i finalistom, zapraszamy chętnych do następnej edycji konkursu.
Anna Maciejewska

 

*

Serdecznie zapraszamy Pańtwa na Łódzką Konferencję Latynistyczną – Concilium Latinum Lodziense XV, która odbędzie się w dn

DE ARTE DOCENDI – warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością zapraszamy do udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli języka łacińskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 30 maja 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie (Plac Na Groblach 9). Warsztaty poprowadzą autorzy podręcznika Homo Romanus.

Program spotkania:
11:00-11:15 – Rozpoczęcie warsztatów,
11:15-12:15 – dr J. Ryba: Nauczanie hybrydowe,
12:15-12:30 – przerwa,
12:30-13:30 – dr A. Klęczar: Kompetencje interkulturowe,
13:30-13:45 – przerwa,
13:45-14:45 – mgr E. Wolanin: Zadania testowe.

Uczestnicy spotkania otrzymają pakiet szkoleniowy Homo Romanus 2 oraz
zaświadczenie o udziale w konferencji.

Prosimy o potwierdzenie udziału: pod adresem mailowym konferencje@wydawnictwodraco.pl
lub telefonicznie: 12 358 04 02

Zaproszenie w formacie pdf

 

Zaproszenie na zebranie PTF – Wrocław

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 17.30 w s. 207 przy ul. św. Jadwigi 3/4 (tzw. „Piasek”).
 
Porządek zebrania:
1. Referat O. Jan Konior, pt. Jan Mikołaj Smogulewski SJ 穆尼閣 (1610-1656), misjonarz, astronom i uczony dworu cesarskiego w Chinach, prekursor dialogu międzyreligijnego. Pomiędzy nauką a wiarą.
2. Dyskusja.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
Sekretarz Oddziału
mgr Anna Jaworska
Przewodniczący Oddziału
dr Mariusz Plago
Biogram Prelegenta:
O. Jan Konior, jezuita, filozof, teolog, sinolog, religioznawca, kulturoznawca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, badacz kultur i religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Ponad 30 lat zajmuje się filozofią, Kulturami Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Studia filozoficzne klasyczne: Ignatianum i UPJPII Kraków, studia języka chińskiego, japońskiego i teologii, a także religii wschodnich odbył na Fu-jen 輔大 Catholic University w Tajpei i Cheng-kong 成空University w Tajnanie (literatura chińska i filozofia). Na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, studiował teologię misyjną i ekumenizm z elementami duchowości i psychologii, religie świata, dialog miedzykulturowy i miedzyreligijny Zajmuje się dialogiem miedzykulturowym i miedzyreligijnym w kontekście buddyzmu, taoizmu, konfucjanizmu, szintoizmu, hinduizmu i islamu w relacji do chrześcijaństwa, inkulturacji, nowej ewangelizacji oraz psychologii kultury. Kierunki zainteresowań badawczych: Świat Wschodu i Zachodu w ujęciu komparatywnym: Teologia, Filozofia i kultura Wschodu i Zachodu. Jak również filozofii i klasycznej myśli chińskiej konfucjanizmu, taoizmu oraz buddyzmu. W swoich badaniach pokazuje sposoby konceptualizacji rzeczywistości i podstawę efektywnej komunikacji interkulturowej. Autor i współautor wielu publikacji naukowych m.in. „Zagadnienie ‚grzechu’ w kulturze chińskiej”, WAM, Kraków 2006; „Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych w XVII w.”, WAM, Kraków 2013; „Ambasador chińskiego cesarza”, Verbinum, Górna Grupa 2014; „Matteo Ricci”, WAM, Kraków 2013, „Rola i znaczenie chrześcijaństwa w historii i kulturze Chin”, WAM, Kraków 2014, „Apostoł Serca Jezusowego w Chinach”, Verbinum, Górna Grupa 2014, „Moc postu”, Michalineum, Marki 2015, „Cisza – najstarsza modlitwa świata, „M”, Kraków 2018, „Pokonaj szatana mocą modlitwy różańcowej”, „M”, Kraków 2018, „Eucharystia – sakrament, który leczy”, „M”, Kraków 2019, „Historia Kościoła w Chinach”, „M”, Kraków 2019, i popularnonaukowych w Polsce i za granicą, głównie z obszaru świata orientalnego oraz duchowości, i mistyki świata zachodniego. Jest również autorem kilkunastu audiobooków z pogranicza duchowości, mistyki i psychologii.