Zaproszenie na zebranie PTF – Warszawa

Szanowni Państwo!
Zarząd oddziału warszawskiego PTF serdecznie zaprasza na nasze pierwsze w nowym roku akademickim zebranie, które odbędzie się w piątek 26 października o godz. 17.15 w sali nr 6 im. K. Kumanieckiego w siedzibie IFK UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 (I piętro). W ramach tego zebrania
prof. dr hab. Benedetto Bravo (IH UW)
wygłosi referat zatytułowany
Herodot o Scytii. Kilka uwag filologiczno-etnologicznych.
Wykład jest powiązany z niedawną publikacją książki prelegenta, zatytułowanej Erodoto sulla Scizia e il lontano Nord-Est. Contributo al cosiddetto logos scitico. Więcej informacji na stronie wydawcy: http://www.storiaeletteratura.it/catalogo/erodoto-sulla-scizia-e-il-lontano-nord-est/5124
Wykład zostanie wygłoszony w języku polskim i jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Gorąco zapraszamy!
Jan Kwapisz

Zaproszenie na zebranie PTF – Wrocław

Oddział Wrocławski
Polskiego Towarzystwa Filologicznego

zaprasza na zebranie, które odbędzie się

dnia 17 października 2018 r. (środa) o godz. 17.00

w Czytelni przy ul. Komuny Paryskiej 21

Porządek zebrania:

1. Referat Dr Mai Miziur-Moździoch, pt. ZOO Ptolemeusza: zwierzęta w Egipcie hellenistycznym.

2.  Dyskusja.                  3.  Sprawy bieżące.                        4.  Wolne wnioski.

Sekretarz Oddziału
mgr Anna Jaworska
Przewodniczący Oddziału
dr Mariusz Plago

„Optimi Magistri” – plan konferencji

Polskie Towarzystwo Filologiczne
oraz
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr
mają zaszczyt zaprosić Państwa na trzecią konferencję
poświęconą metodyce nauczania języków klasycznych
z cyklu

Optimi Magistri

która odbędzie się
w sobotę, 6 października 2018 roku
w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr
ul. Komuny Paryskiej 21, Wrocław 

Program konferencji:

10:00 – rejestracja i powitanie uczestników
10:30–12:00 – sesja I:

  1. Beata Olędzka: Rudimenta Latinitatis Medicinalis – jak uczyć łaciny medycznej. Prezentacja podręcznika Język łaciński dla lekarzy.
  2. Adam Poznański: Kurs łaciny dla studentów weterynarii. Doświadczenia i pomysły. 

12:30–14:00 – sesja II:

  1. Andrzej Hołowiński: Zajęcia w Akwinacie. Jak przygotować lekcję wg metody Ørberga.
  2. Marcin Loch: Zastosowanie gier i zabaw w procesie nauczania języka łacińskiego.

14:00–15:00 – wspólny obiad (grill w ogrodzie Instytutu)

15:00–17:00 – sesja III – komunikaty i dyskusja

  • Maja Miziur-Moździoch – Archeologia na pomoc filologom, czyli co oznacza τό ἀγγεῖον w. Ath. V 201B
  • Beata Gaj (in absentia) – De pueris nostris temporibus Latine educandis
  • Joanna Kulawiak-Cyrankowska – Język łaciński – czy dla prawników?
  • Katarzyna Ochman – VI renesans w toku, czyli krótko o rewolucji roku 2018

 Zapraszamy do zgłaszania dalszych komunikatów (do 10 minut). Celem tej sesji jest umożliwienie nauczycielom wymiany poglądów i opinii na temat własnej pracy dydaktycznej, a glottodydaktykom – zasygnalizowanie wyników swoich bieżących badań naukowych. Wystąpienia mogą dotyczyć dowolnego tematu związanego z dydaktyką języków klasycznych. Chętnych autorów prosimy o podanie tytułu prezentacji w zgłoszeniu konferencyjnym.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy jednak do złożenia darowizny na realizację celów statutowych Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Wersja do pobrania znajduje się pod linkiem.

Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach projektu nr 972/P-DUN/2018.

Schola Aestiva Posnaniensis MMXVIII

Na kanale Polskiego Towarzystwa Filologicznego pojawiły się nagrania (z uroczystego zakończenia oraz wspólnego śpiewania) z Letniej Szkoły żywej Łaciny i Greki, która właśnie dobiega końca. Relację z warsztatów przygotowała również telewizja UAM oraz wtkplay.pl. W warsztatach wzięło udział przeszło siedemdziesięciu uczestników z dwunastu krajów.

 

 

 

Posiedzenie sejmowej Komisji ENM nt. języka łacińskiego

17 lipca 2018 (wtorek), godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, podczas którego planowane jest rozpatrzenie informacji na temat wspólnego planu i harmonogramu działań Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz zwiększenia dostępności i promocji: nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia w tym zakresie na studiach wyższych.

Oficjalny komunikat znajduje się na stronie Sejmu

Relacje z przebiegu obrad w roku 2017 

Obrady można będzie śledzić online, PTF zachęca również do dołączenia do wydarzenia na facebooku.

Glottodydaktyczna Konferencja Latynistyczna

W imieniu Organizatorów zapraszamy na Glottodydaktyczną Konferencję Latynistyczną „Polacy nie gęsi, też łacinę znają”, która odbędzie się 14 września w Krakowie.

 PROGRAM

9.30 – 10.00 Powitanie uczestników

I sesja ( prowadzenie Marek Hermann )

10 – 10.25  Krzysztof Pawłowski ( JCJ UJ )

Lektura polskich starodruków muzycznych z XVI w.

10.25 – 10.50  Inga Grześczak ( IFK UW )

Sarbiewski- zapomniany poeta zmysłów.

10.50 – 11.15 Janusz Ryba ( IFK UJ )

Zastosowanie narzędzi TIK w pracy z tekstem łacińskim.

11.15 – 11.45 Dyskusja

11.45 – 12.00 Przerwa na kawę

II sesja ( prowadzenie Ewa Śnieżewska )

12.00 – 12.25  Edyta Gryksa  ( KFK UŚ )

Poezja żakowska XV w. na lektoracie języka łacińskiego.

12.25 – 12.50  Anna Mleczek ( JCJ UJ )

Technika przekładu i wartości estetyczne polskich średniowiecznych żywotów świętych.

12.50 – 13.15  Katarzyna Ochman ( ISKŚiOUWr )

De Josephi Juvencii scriptis ad Poloniam pertinentibus una cum discipulis legendis.

13.15 – 13.40  Monika Bieniek ( JCJ UJ )

Analiza średniowiecznej pieśni o wójcie krakowskim Albercie na zajęciach ze studentami filologii polskiej.

13.40 – 14.10  Dyskusja

14.10 – 15.00  Obiad

III sesja ( prowadzenie Stanisław Śnieżewski )

15.00 – 15.25  Zdzisław Koczarski ( SJO UPRZYRODNICZY Wr )

Wykorzystanie tekstów specjalistycznych w kształceniu studentów weterynarii na przykładzie „ De uro nostrate ‘’Ludwika Henryka Bojanusa.

15.25 – 15.50  Marcin Loch ( IFK UAM )

Florilegium Latinitatis Polonorum – założenia, metody i cele.

15.50 – 16.15  Bogdan Sobiło ( Akademia Ignatianum Kr. )

Portrety nauczyciela łaciny w polskiej literaturze i filmie XX w.

16.15 – 16.40  Dorota Żywczak, Jan Bulak ( UPJPII Kr. )

Wieczór polsko – łacińskiej poezji patriotycznej jako niecodzienny sposób uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

16.40 – 17.10 Dyskusja

17.10  Zamknięcie konferencji

17.20  Coctail

 

 

Optimi magistri – druga konferencja dydaktyczna

Druga konferencja dydaktyczna z cyklu „Optimi magistri” organizowana we współpracy z PTF odbyła się 19 maja 2018 roku w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Lektorzy i nauczyciele języka łacińskiego z kilkunastu polskich miast ponownie podjęli temat metod nauczania języków antycznych w Polsce i poza jej granicami. Pod linkiem dostępna jest galeria zdjęć upamiętniająca spotkanie, nagrania wystąpień poszczególnych uczestników wkrótce ukażą się na kanale PTF w serwisie youtube.

Inicjatywa „po ŁACINIE w KOSZALINIE”

Polskie Towarzystwo Filologiczne otrzymało informację o kolejnej inicjatywie związanej z nauką języka łacińskiego. Tak „po ŁACINIE w KOSZALINIE” przedstawia pan Kamil Barański, nauczyciel łaciny w w koszalińskim Pałacu Młodzieży:

Choć koszalińskie licea nie dają możliwości nauki łaciny, nie oznacza to jednak, że w Koszalinie łacina nie istnieje. Owszem, istnieje i ma się całkiem nieźle.

Wszyscy chętni uczniowie oraz studenci, mogą uczyć się tego języka w wymiarze aż trzech godzin tygodniowo. Pozostali zainteresowani uczestniczyć mogą w comiesięcznych warsztatach żywej łaciny. A wszystko w Pałacu Młodzieży w Koszalinie.

W sali na poddaszu, w każdą środę grupa miłośników łaciny, a wśród nich uczniowie gimnazjów, szkół średnich i studenci tutejszej politechniki spotykają się, by przez trzy godziny lekcyjne poznawać tajniki języka Cycerona i próbować w nim mówić.

Konwersacje po łacinie ćwiczymy również podczas comiesięcznych warsztatów żywej łaciny o nazwie ROMA. Nazwa warsztatów ma się kojarzyć z Rzymem. Jest to jednocześnie skrót od oficjalnej nazwy: Rozkminianie Otwarte Mowy Antycznej.

W warsztatach, których już szóste spotkanie w czerwcu, uczestniczy trzynaście osób, wśród nich dzieci z rodzicami, studenci, uczniowie, miłośnicy języków obcych, krótko mówiąc Koszalinianie od 8 roku wzwyż.

Mogłoby się wydawać, że raz w miesiącu to zbyt mało, by uczyć się języka, ale – jak się okazuje – uczestnicy warsztatów w kolejne sobotnie przedpołudnia są świetnie przygotowani i dużo z ostatniego spotkania pamiętają. A wszystko dzięki dostosowanej do wymagań grupy metodzie. Na ROMIE uczymy się z podręcznika Hansa Ørberga Lingua Latina per se illustrata oraz z książki Forum, wydanej pod redakcją Christopha Rico i innych. Oba podręczniki stosują metodę bezpośrednią nauki języka, co sprawia , że już od pierwszych zajęć uczestnicy mówią po łacinie, a na kolejnych udoskonalają swe umiejętności. O efektach końcowych powiadomimy w grudniu, na kiedy zaplanowany jest koniec pierwszej edycji warsztatów ROMY w Koszalinie.