Zaproszenie na zebranie PTF – Wrocław

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Czytelni przy ul. Komuny Paryskiej 21.
Porządek zebrania:
1. Referat Mgr Ewy Nowak, pt. „Elogia” Alberta Inesa – kilka kwestii interpretacyjnych.
2. Dyskusja.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
Sekretarz Oddziału
Anna Jaworska
Przewodniczący Oddziału
dr Mariusz Plago

VIII Międzyszkolny Konkurs Języka Łacińskiego

Szanowni Państwo,

Dnia 29 kwietnia 2019 r. odbył się drugi i ostatni etap VIII Międzyszkolnego Konkursu Języka Łacińskiego, zorganizowanego przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Katedrę Filologii Klasycznej i Studium Języków Obcych UŁ. Konkurs, przeznaczony dla uczniów słabozaawansowanych, dotychczas obejmował województwa łódzkie i świętokrzyskie, a w tym roku po raz pierwszy miał zasięg ogólnopolski. Uczestnicy przystąpili do zmagań w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ i jednocześnie w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach.

W drugim etapie wzięło udział 53 uczniów z 10 szkół z Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Mazowsza, Wielkopolski, Lubuskiego, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce (47,5 punktów na 48 możliwych do uzyskania): Gabriela Wdowczyk z Publicznego LO Uniwersytetu Łódzkiego, 

II miejsce (47 punktów): Anna Szczudło z XVI LO w Poznaniu i Karolina Żurawska z LO im. św. Jadwigi w Kielcach, 

III miejsce (46,5 punktów): Julia Cichosz z PLO UŁ oraz Honorata Majder i Jakub Podstawka z LO im. św. Jadwigi w Kielcach, 

IV miejsce: (46 punktów): Julia Chruściak z LO im. św. Jadwigi w Kielcach i Dorota Zaczkiewicz z PLO UŁ.

Gratulujemy laureatom i finalistom, zapraszamy chętnych do następnej edycji konkursu.
Dnia 29 kwietnia 2019 r. odbył się drugi i ostatni etap VIII Międzyszkolnego Konkursu Języka Łacińskiego, zorganizowanego przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Katedrę Filologii Klasycznej i Studium Języków Obcych UŁ. Konkurs, przeznaczony dla uczniów słabozaawansowanych, dotychczas obejmował województwa łódzkie i świętokrzyskie, a w tym roku po raz pierwszy miał zasięg ogólnopolski. Uczestnicy przystąpili do zmagań w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ i jednocześnie w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach.
W drugim etapie wzięło udział 53 uczniów z 10 szkół z Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Mazowsza, Wielkopolski, Lubuskiego, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce (47,5 punktów na 48 możliwych do uzyskania): Gabriela Wdowczyk
z Publicznego LO Uniwersytetu Łódzkiego,
II miejsce (47 punktów): Anna Szczudło z XVI LO w Poznaniu i Karolina Żurawskaz LO im. św. Jadwigi w Kielcach,
III miejsce (46,5 punktów): Julia Cichosz z PLO UŁ oraz Honorata Majder i Jakub Podstawka z LO im. św. Jadwigi w Kielcach,
IV miejsce: (46 punktów): Julia Chruściak z LO im. św. Jadwigi w Kielcach i Dorota Zaczkiewicz z PLO UŁ.

Gratulujemy laureatom i finalistom, zapraszamy chętnych do następnej edycji konkursu.
Anna Maciejewska

 

*

Serdecznie zapraszamy Pańtwa na Łódzką Konferencję Latynistyczną – Concilium Latinum Lodziense XV, która odbędzie się w dn

DE ARTE DOCENDI – warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością zapraszamy do udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli języka łacińskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 30 maja 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie (Plac Na Groblach 9). Warsztaty poprowadzą autorzy podręcznika Homo Romanus.

Program spotkania:
11:00-11:15 – Rozpoczęcie warsztatów,
11:15-12:15 – dr J. Ryba: Nauczanie hybrydowe,
12:15-12:30 – przerwa,
12:30-13:30 – dr A. Klęczar: Kompetencje interkulturowe,
13:30-13:45 – przerwa,
13:45-14:45 – mgr E. Wolanin: Zadania testowe.

Uczestnicy spotkania otrzymają pakiet szkoleniowy Homo Romanus 2 oraz
zaświadczenie o udziale w konferencji.

Prosimy o potwierdzenie udziału: pod adresem mailowym konferencje@wydawnictwodraco.pl
lub telefonicznie: 12 358 04 02

Zaproszenie w formacie pdf

 

Zaproszenie na zebranie PTF – Wrocław

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 17.30 w s. 207 przy ul. św. Jadwigi 3/4 (tzw. „Piasek”).
 
Porządek zebrania:
1. Referat O. Jan Konior, pt. Jan Mikołaj Smogulewski SJ 穆尼閣 (1610-1656), misjonarz, astronom i uczony dworu cesarskiego w Chinach, prekursor dialogu międzyreligijnego. Pomiędzy nauką a wiarą.
2. Dyskusja.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
Sekretarz Oddziału
mgr Anna Jaworska
Przewodniczący Oddziału
dr Mariusz Plago
Biogram Prelegenta:
O. Jan Konior, jezuita, filozof, teolog, sinolog, religioznawca, kulturoznawca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, badacz kultur i religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Ponad 30 lat zajmuje się filozofią, Kulturami Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Studia filozoficzne klasyczne: Ignatianum i UPJPII Kraków, studia języka chińskiego, japońskiego i teologii, a także religii wschodnich odbył na Fu-jen 輔大 Catholic University w Tajpei i Cheng-kong 成空University w Tajnanie (literatura chińska i filozofia). Na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, studiował teologię misyjną i ekumenizm z elementami duchowości i psychologii, religie świata, dialog miedzykulturowy i miedzyreligijny Zajmuje się dialogiem miedzykulturowym i miedzyreligijnym w kontekście buddyzmu, taoizmu, konfucjanizmu, szintoizmu, hinduizmu i islamu w relacji do chrześcijaństwa, inkulturacji, nowej ewangelizacji oraz psychologii kultury. Kierunki zainteresowań badawczych: Świat Wschodu i Zachodu w ujęciu komparatywnym: Teologia, Filozofia i kultura Wschodu i Zachodu. Jak również filozofii i klasycznej myśli chińskiej konfucjanizmu, taoizmu oraz buddyzmu. W swoich badaniach pokazuje sposoby konceptualizacji rzeczywistości i podstawę efektywnej komunikacji interkulturowej. Autor i współautor wielu publikacji naukowych m.in. „Zagadnienie ‚grzechu’ w kulturze chińskiej”, WAM, Kraków 2006; „Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych w XVII w.”, WAM, Kraków 2013; „Ambasador chińskiego cesarza”, Verbinum, Górna Grupa 2014; „Matteo Ricci”, WAM, Kraków 2013, „Rola i znaczenie chrześcijaństwa w historii i kulturze Chin”, WAM, Kraków 2014, „Apostoł Serca Jezusowego w Chinach”, Verbinum, Górna Grupa 2014, „Moc postu”, Michalineum, Marki 2015, „Cisza – najstarsza modlitwa świata, „M”, Kraków 2018, „Pokonaj szatana mocą modlitwy różańcowej”, „M”, Kraków 2018, „Eucharystia – sakrament, który leczy”, „M”, Kraków 2019, „Historia Kościoła w Chinach”, „M”, Kraków 2019, i popularnonaukowych w Polsce i za granicą, głównie z obszaru świata orientalnego oraz duchowości, i mistyki świata zachodniego. Jest również autorem kilkunastu audiobooków z pogranicza duchowości, mistyki i psychologii.

Drugi etap VIII Międzyszkolnego Konkursu Języka Łacińskiego

Szanowni Państwo,
w poniedziałek 29 kwietnia b.r. o godzinie 11.45 zostanie przeprowadzony drugi etap VIII Międzyszkolnego Konkursu Języka Łacińskiego, którego organizatorami są Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Katedra Filologii Klasycznej i Studium Języków Obcych UŁ.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich i podstawowych; dotychczas  obejmował województwa łódzkie i świętokrzyskie, a w tym roku po raz pierwszy ma zasięg ogólnopolski. Eliminacje pierwszego etapu odbyły się 26 lutego w szkołach. Do etapu drugiego zakwalifikowało się 71 uczestników z 13 szkół.

Etap drugi odbędzie się jednocześnie w auli Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 171/173) i w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach (ul. Śniadeckich 9).
Serdecznie zapraszamy !

Zapraszamy na stronę Łódzkiego Oddziału PTF, z której pochodzi treść zaproszenia.

Język łaciński w szkołach – rozporządzenie

3 kwietnia 2019 pani minister Anna Zalewska podpisała nowe rozporządzenie
w sprawie ramowych planów nauczania.

Od września 2020 do liceów wróci możliwość wyboru języka łacińskiego w zakresie podstawowym w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez jeden rok. Łacina będzie jednak musiała konkurować o tę jedną godzinę z filozofią, muzyką i plastyką.
Zwiększono też liczbę tzw. godzin dyrektorskich, które w niektórych szkołach są przeznaczane na nauczanie języka łacińskiego.
Wciąż nie uległy zmianie dotychczasowe niezadowalające zapisy dotyczące nauczania języka łacińskiego w tzw. zakresie rozszerzonym (łącznie 240 godzin do podziału na cztery lata, w konkurencji z wysoko punktowanymi przedmiotami maturalnymi).
Jakie decyzje podejmą dyrektorzy?
https://www.gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-ramowe-plany-nauczania

Ogólnoświatowe czytanie „Illiady” w Poznaniu

Biblioteka Raczyńskich, Instytut Filologii Klasycznej UAM oraz Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zapraszają na Dni Iliady, które odbędą się w dniach 21-22 marca 2019 r. w Poznaniu w ramach międzynarodowego Festiwalu Iliady.

Program:

21 marca o godz. 10.00 w Salonie Mickiewicza, Collegium Maius UAM (ul. Fredry 10, IV p.) rozpocznie się sesja naukowa Around the Iliad: topics, characters, language. Wykład inauguracyjny pt. Theogonic Motifs in the Iliadwygłosi dr Bruno Currie (Oksford).

Tego samego dnia o godz. 18.00 w Auli Lubrańskiego (Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1) odbędzie się koncert, podczas którego zaprezentowane zostaną fragmenty oper DeidamiaGeorga Friedricha Händla oraz Il ritorno d’Ulisse in patria Claudio Monteverdiego.

Wykonawcy: Anna Alexandrowicz (sopran), Anna Budzyńska (sopran), Anna Sygulska (mezzosopran), Marta Krysiak (sopran), Mateusz Stróżyński (baryton)

Musica Graciana/Maksymilian Święch

22 marca o godz. 10.00 w Salonie Mickiewicza, Collegium Maius UAM (ul. Fredry 10, IV p.) odbędzie się międzynarodowe czytanie wybranych epizodów Iliady z udziałem studentów Instytutu Filologii Klasycznej UAM.

O godz. 17.00 w Bibliotece Raczyńskich rozpocznie się publiczne czytanie Iliady. Fragmenty księgi VI (Pożegnanie Hektora z Andromachą) i księgi XXII (Śmierć Hektora) czytać będą wykładowcy i studenci Instytutu Filologii Klasycznej UAM.

Fragmenty księgi XXIV (Pogrzeb Hektora) zaprezentuje Zbigniew Grochal.

Słowo wstępne wygłosi dr hab. Magdalena Stuligrosz, prof. UAM.